Plasma Pen - Phi ion

Phi ion Plasma Fibroblast/korrigering/minskning av djupare rynkor, fina linjer och ojämn hy. Behandlingen är ytlig.

En behandling är oftast nog för att uppnå det önskade resultatet. Efter en månad är det dock lämpligt med en efterkontroll om man vill. Resultatet förväntas stanna kvar i åtminstone nio månader.

OBS !

Adekvata produkter för efterbehandling är av högsta vikt.

KONSULTATION, rekommenderas för mer info.